15 % nižji vstopni stroški za člane AS Kluba

19. 4. 2016

Člani AS Kluba ugodnosti lahko pri najboljši družbi za upravljanje v Sloveniji varčujete ceneje!


Varčevanje v vzajemnih skladih je enostavno, transprentno in likvidno, to pomeni, da ste vsak dan seznanjeni z vrednostjo vašega premoženja, do katerega lahko tudi kadarkoli dostopate.

Vsi člani AS Kluba ugodnosti imate 15 % nižje vstopne stroške pri enkratnih vplačilih v podsklade KD Krovnega sklada, v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom uprave KD Skladi, d. o. o.

Po izboru revije Moje finance je družba KD Skladi, d. o. o. letos znova prejela najbolj prestižen naziv najboljša družba za upravljanje v triletnem obdobju in nagrado za najboljšega upravljavca vzajemnih skladov, ki jo je dobil Primož Cencelj. V letu 2015 je odličnost upravljanja podskladov KD Krovnega sklada začela spremljati tudi neodvisna mednarodna agencija Morningstar. Kar 5 od 10 podskladov KD Krovnega sklada, ki so predmet ocenjevanja, ima največ 5 ali 4 zvezdice, kar pomeni uvrstitev v zgornjih najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji (v primeru 5 Morningstar zvezdic) oziroma, naslednjih 22,5 % skladov (v primeru 4 Morningstar zvezdic).

Družba KD Skladi se uvršča med najstarejše družbe s tradicijo in izkušnjami v Sloveniji in upravlja KD Krovni sklad s 15 podskladi, ki investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Med njimi lahko vsakdo najde priložnost zase: oblikuje svoj portfelj skladno s svojimi željami in potrebami. Varčujete lahko za svoje sanje, pomagajte v odraslost svojemu otroku ali zgradite dodatek k pokojnini. Med njimi lahko tudi davčno ugodno in brez stroškov prehajate ter prilagajate svojo strategijo glede na svoje vrednote in potrebe. Več o podskladih KD Krovnega sklada >>>

STOPITE v STIK  s KD Skladi. Na voljo so vam na brezplačni telefonski številki 080 80 24.

Pišite jim na nasvet@kd-skladi.si.

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice