Adriatic Slovenica pristopila k sporazumu o odpisu dolgov

17. 8. 2015

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) in njena hčerinska družba Prospera bosta enakopravno obravnavali vse dolžnike, upravičene do odpisa dolgov iz neplačanih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS), ki je podpisnica sporazuma o izvedbi odpusta dolgov socialno najšibkejšim, in njena hčerinska družba Prospera bosta enakopravno obravnavali vse dolžnike, upravičene do odpisa dolgov iz neplačanih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD). Vse vloge bo obravnavala enakopravno ne glede na vrstni red prijav, z njihovo obravnavo pa bo pričela takoj po 31. 10. 2015, ko se bo iztekel rok za prejem vlog.

Več ...

Nazaj na novice