Avtomobil zavarujem in dodatnih 30 EUR ob sklenitvi novega varčevalnega paketa privarčujem

9. 12. 2015

KD Skladi vam ob sklenitvi oziroma obnovi avtomobilskega zavarovanja za osebna vozila pri referentih v poslovalnicah Adriatic Slovenica, ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. aprila 2016 po enem letu varčevanja podarijo dodatno vplačilo v višini 30 EUR.

Paketi skladov Moje sanje, Popotnica za življenje, Situirana jesen vam ponujajo varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada hkrati in vam omogočajo uresničitev svojih varčevalnih ciljev. Varčujete lahko za dodatek k pokojnini, zbirate sredstva za otrokov lažji skok v samostojno življenje ali prihranite sredstva za uresničitev svojih načrtov. Varčevanje v paketu skladov je zelo ugodno, saj ga lahko pričnete že s 30 evri mesečno oziroma le z 1 evrom na dan, poleg tega ste oproščeni plačila vstopnih stroškov (in po petih letih tudi izstopnih stroškov*), privarčevani znesek pa lahko kadarkoli v celoti dvignete.

Spodbuda:

Ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 30. aprila 2016 KD Skladi po enem letu varčevanja
podarijo dodatno enkratno vplačilo v višini 30 evrov. **

Več o paketih skladov ...

STOPITE v STIK s KD Skladi. Na voljo so vam na brezplačni telefonski številki 080 80 24.

Pišete jim lahko na
nasvet@kd-skladi.si.

* Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa prek direktne obremenitve SEPA. Izstopni stroški se zaračunajo le ob izplačilu pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Več informacij najdete na spletni strani www.kd-skladi.si.

**Vlagatelji, ki bodo od 16. 11. 2015 do 30. 4. 2016 sklenili ali obnovili zavarovanje motornega vozila na AS-u in sklenili enega izmed paketov skladov in vanj najpozneje do 31. 12. 2017 vplačali 12 obrokov, ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno vplačilo v paket skladov v višini 30 EUR. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo zneska v gotovini. Če vlagatelj sklene več paketov skladov oziroma bi lahko prejel več ugodnosti s strani KD Skladi, je upravičen le do toliko ugodnosti, ki ne presegajo 42 EUR za posamezno ugodnost oziroma 84 EUR za vse prejete ugodnosti v posameznem koledarskem letu.

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice