Člani varčujete pod boljšimi pogoji

18. 5. 2016

Člani AS Kluba ugodnosti lahko pri najboljši družbi za upravljanje v Sloveniji varčujete ceneje!


Varčevanje v vzajemnih skaldih je enostavno, transprentno in likvidno, to pomeni, da ste vsak dan seznanjeni z vrednosjo vašega premoženja, do katerega lahko tudi kadarkoli dostopate.

Vsi člani AS Kluba ugodnosti imate 15 % nižje vstopne stroške pri enkratnih vplačilih v podsklade KD Krovnega sklada, v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom uprave KD Skladi, d.o.o.

Po izboru revije Moje finance je družba KD Skladi, d. o. o. letos znova prejela najbolj prestižen naziv najboljša družba za upravljanje v triletnem obdobju in nagrado za najboljšega upravljavca vzajemnih skladov, ki jo je dobil Primož Cencelj. V letu 2015 je odličnost upravljanja podskladov KD Krovnega sklada začela spremljati tudi neodvisna mednarodna agencija Morningstar. Kar 5 od 10 podskladov KD Krovnega sklada, ki so predmet ocenjevanja, ima največ 5 ali 4 zvezdice, kar pomeni uvrstitev v zgornjih najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji (v primeru 5 Morningstar zvezdic) oziroma, naslednjih 22,5 % skladov (v primeru 4 Morningstar zvezdic).

Družba KD Skladi se uvršča med najstarejše družbe s tradicijo in izkušnjami v Sloveniji in upravlja KD Krovni sklad s 15 podskladi, ki investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Med njimi lahko vsakdo najde priložnost zase: oblikuje svoj portfelj skladno s svojimi željami in potrebami. Varčujete lahko za svoje sanje, pomagajte v odraslost svojemu otroku ali zgradite dodatek k pokojnini. Med njimi lahko tudi davčno ugodno in brez stroškov prehajate ter prilagajate svojo strategijo glede na svoje vrednote in potrebe.

Več o podskladih KD Krovnega sklada >>>

STOPITE v STIK s KD Skladi. Na voljo so vam na brezplačni telefonski številki 080 80 24.

Pišite jim na nasvet@kd-skladi.si.

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice