Dogajanje na trgih in v skladih

16. 10. 2013

Za vas spremljamo aktualno dogajanje v skladih. Dogajanje v skladih: pod drobnogledom balkanska regija in alternativa bančnim depozitom.

 

Trenutno najboljši sklad med slovenskimi skladi, ki investirajo v balkansko regijo. Kakšni so razlogi za to in kakšen je pogled v prihodnje za Balkan?

Spoznajte pobliže dogajanje v delniškem skladu KD Balkan. 

 

 

Spoznajte pobliže dogajanje v delniškem skladu KD Balkan. 

Stanje slovenskega bančnega sistema nakazuje na nižanje obrestnih mer depozitov slovenskih bank. Tako bo denarni sklad KD MM v prihodnje konkuriral vezanim vlogam na bankah.


 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški - EUR, KD MM, sklad denarnega trga - EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Dividendni, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si

.

Nazaj na novice