Dogajanje na trgih in v skladih

20. 9. 2013

KD Prvi izbor je sklad delniških skladov, kar pomeni, da nalaga v druge sklade, ki jih upravljajo najboljši svetovni upravljavci. Izbira št. 1 za 'svetovno' varčevanje, saj vam omogoča zelo široko razpršitev naložb in s tem manjše tveganje. Spoznajte njegov utrip!

KD Prvi izbor (avgust 2013)

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

 

 

Nazaj na novice