Farmacija na poti še enega uspešnega leta, David Zorman, KD Skladi

27. 8. 2013 , Avtor: Časnik Dnevnik

Indeks največjih svetovnih farmacevtskih podjetij razkriva, da je tudi letošnje leto prineslo lepe donose. Indeks, ki je merjen v evrih, namreč letos prinaša približno 15-odstotni donos. Dejstva, ki smo jih pisali zadnja leta, se potrjujejo tudi v tečajih.

Farmacijo poganja ugodna demografska slika praktično povsod po svetu. Na zahodu staranje prebivalstva, na vzhodu pa večanje števila delovno aktivnega prebivalstva, ki je motor gospodarske rasti. Ta pa omogoča večji dostop do boljšega zdravstva. Ti podatki seveda v večini kažejo sliko preteklosti, zato si je treba pogledati tudi, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti in ali dejstva preteklosti pozitivno vplivajo tudi v prihodnosti. Dejstva, kot so poraba denarja za zdravila na prebivalca, staranje in relativno visoka gospodarska rast na trgih v razvoju, bodo ostala tudi prihodnja leta. Bolj negotove so razmere v ZDA in delno tudi v EU. Skrb zbujajoče ostajajo predvsem ZDA, kjer je poraba za zdravstvo nenormalno visoka, in delno tudi EU, kjer večina držav sledi politiki varčevanja. Tako lahko v ZDA in EU pričakujemo nadaljevanje konsolidacije iz zadnjega pol leta na prihodkovni strani največjih farmacevtov. Volumen prodanih zdravil in storitev bo stagniral, medtem ko na trgih v razvoju večjih zastojev ni pričakovati. Tema zdravstvo na trgih v razvojih ostaja izredno pozitivna, ne glede na nekatere slabše makroekonomske podatke in druge težave, ki trenutno pestijo trge v razvoju. Za dokaz lahko pogledamo številke največjega svetovnega farmacevta Johnson & Johnson. Številke o rasti prodaje v letošnjem letu so dovolj zgovorne. Brazilija raste 21-odstotno, Rusija 19-odstotno, Indija 15-odstotno in Kitajska 11-odstotno.

Če so za naslednja leta optimistična največja svetovna podjetja iz panoge farmacija, so lahko optimistični tudi vlagatelji. Čeprav tečaji farmacevtskih podjetij v zadnjem obdobju stagnirajo, lahko vlagatelji v prihodnjih letih pričakujejo nadaljevanje pozitivne zgodbe.

S skladom KD Vitalnost do prijetnega staranja in višje kakovosti življenja - trenda odporna na krizo!

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice