Objavljeni novi portfelji skladov

20. 5. 2014

Upraviteljska ekipa KD Skladov redno ažurira tri portfelje skladov: previden, uravnotežen in dinamičen, ki so namenjeni vlagateljem kot pomoč pri odločanju.

Izdelani so na podlagi pričakovanj glede prihodnjih gibanj donosov na kapitalskih trgih ob upoštevanju parametrov tveganja in korelacij med skladi. Portfelji se osvežujejo vsake tri mesece.

Pripravili so že tretjo spremembo portfeljev, naslednja bo objavljena junija 2014. V vseh portfeljih so ohranili razmerja med naložbenimi razredi nespremenjene. Opazite pa lahko premik znotraj delnic, kjer so povečali izpostavljenost do razvitih trgov. Prednost pa še vedno dajejo evropskim delnicam.

Oglejte si nove portfelje skladov

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad s 14 podskladi. Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice