Poskrbite za svoje prihranke

26. 9. 2016

Slovenci smo še vedno najbolj zvesti varčevanju na svojih bančnih računih.

Vendar pa obstaja alternativa bančnim vlogam. To so vzajemni skladi denarnega trga, kot je KD MM. KD MM je sklad denarnega trga, ki je aktivno upravljan in vlaga v nabor naložb, kamor sodijo državni in podjetniški instrumenti denarnega trga (mednarodne zakladne menice) ter bančni depoziti. Po tveganosti se uvršča med vzajemne sklade z najnižjim tveganjem.

Govorimo o naložbi, ki je visoko likvidna, vlagatelju pa omogoča konstantno dostopnost do investiranih sredstev, a hkrati zagotavlja največjo stopnjo optimizacije prostih likvidnih sredstev. Izplačilo sredstev, vloženih v sklad denarnega trga KD MM, se vlagatelju na podlagi zahteve za izplačilo opravi najkasneje v roku 5 delovnih dni.

Sklad je namenjen tako fizičnim kot pravnim osebam. Nudi jim visoko stopnjo varnosti in likvidnosti naložbe ter predstavlja kratkoročno obliko naložbe za njihova prosta denarna sredstva. Primeren je tudi za vse tiste vlagatelje, ki so nezadovoljni z obrestmi na bančnem računu, hkrati pa želijo imeti svoje prihranke na dosegu roke.

KD MM je brez vstopnih in izstopnih stroškov. Za KD MM družba za upravljanje od 1. 1. 2016 do nadaljnjega obračunava upravljavsko provizijo v višini 0,10 %.

Pristop k skladu je preprost in brezplačen. Vse kar morate narediti je, da izpolnite pristopno izjavo pri družbi KD Skladi, d. o. o.

Sklad upravlja družba KD Skladi, d. o. o., družba za upravljanje z najdaljšo tradicijo in izkušnjami v Sloveniji in po izboru revije Moje finance naj družba za upravljanje v letih 2013 in 2015 ter družba z največ prejetimi nagradami za odličnost v upravljanju premoženja v Sloveniji. Sklad KD MM upravlja ekipa strokovnjakov, ki jo vodi Primož Cencelj, CFA, že dvakratni prejemnik prestižnega priznanja najboljši upravljavec leta.

STOPITE v STIK s KD Skladi. Na voljo so vam na brezplačni telefonski številki 080 80 24.

Pišite jim na nasvet@kd-skladi.si.

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice