Si želite pridobiti dodatno vplačilo 20 EUR?

19. 11. 2015

Ob sklenitvi katerega koli paketa KD Skladov do 31. decembra 2015 KD Skladi po enem letu varčevanja podarijo dodatno enkratno vplačilo v višini 20 evrov. **

Zakaj varčevati v skladih?

 • Dostop do vloženih sredstev.
 • Večja dolgoročna donosnost kot druge oblike varčevanja.
 • Varnost premoženja v skladih zaradi visoke zakonske regulative.
 • Enostavnost varčevanja v skladih, preprost pristop, prilagodljivost osebni situaciji vlagatelja.
 • Strokovno upravljanje in vodenje.
 • Razpršenost naložb, raznolikost izbire naložbenih politik.

Paketi skladov Moje sanje, Popotnica za življenje, Situirana jesen omogočajo varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada hkrati. S samo enim vplačilom prek direktne obremenitve SEPA se vaš mesečni znesek razporedi med tri ali štiri sklade.

Varčevanje v paketu skladov je zelo ugodno, saj ga lahko pričnete že s 30 evri mesečno oziroma le z 1 evrom na dan, poleg tega ste oproščeni plačila vstopnih stroškov (in po petih letih tudi izstopnih stroškov*).

Prednosti paketov skladov:

 • Brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov*.
 • Varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 EUR na dan = 30 EUR mesečno.
 • Privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete.
 • Vplačevanje z direktno obremenitvijo – mesečni obrok se avtomatsko izvede z vašega računa.

Prednosti postopnega varčevanja:

 • Varčevanje v skladih (delnicah in obveznicah) zgodovinsko gledano na dolgi rok prinaša višjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti).
 • Sprotno plemenitenje sredstev, ki jih obročno vplačujete.
 • Manjše tveganje vstopa na trg vrednostnih papirjev v napačnem trenutku.
 • Z rednimi mesečnimi vplačili izkoristite metodo povprečnega stroška.

Spodbuda:
Ob sklenitvi katerega koli paketa skladov do 31. decembra 2015 KD Skladi po enem letu varčevanja podarijo dodatno enkratno vplačilo v višini 20 evrov. **

Več o paketih skladov ...

STOPITE v STIK s KD Skladi. Na voljo so vam na brezplačni telefonski številki 080 80 24.
Pišite jim lahko na nasvet@kd-skladi.si.

* Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakcijski račun paketa prek direktne obremenitve SEPA. Izstopni stroški se zaračunajo le ob izplačilu pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Več informacij najdete na spletni strani www.kd-skladi.si.

** Vlagatelji, ki bodo do 31. 12. 2015 sklenili enega izmed paketov skladov in vanj do najpozneje 28. 2. 2017 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno enkratno vplačilo v paket skladov v višini 20 EUR. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo zneska v gotovini. Če vlagatelj sklene več paketov skladov oziroma bi lahko prejel več ugodnosti s strani KD Skladi, je upravičen le do toliko ugodnosti, ki ne presegajo 42 EUR za posamezno ugodnost oziroma 84 EUR za vse prejete ugodnosti v posameznem koledarskem letu. Znesek bo nakazan najpozneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12. obrok. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni mogoče, prav tako ni mogoče izplačilo obroka v gotovini.

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice