Vas skrbijo obrestne mere na vaše vloge in želite ohraniti varnost in likvidnost svojih prihrankov?

8. 7. 2016

Ali veste, da imamo Slovenci vse več denarja na svojih bančnih računih?

Samo v prvih štirih mesecih leta 2016 se je obseg vlog gospodinjstev povečal za 359 mio EUR. Pri čemer se povečujejo predvsem vpogledne vloge, tudi na račun poteklih depozitov, ki se zaradi nizkih obrestnih mer ne sklepajo na novo.

Ali imajo vlagatelji alternativo? Ali obstajajo alternative bančnim vlogam? Da. To so vzajemni skladi denarnega trga, kot je KD MM. KD MM je sklad denarnega trga, ki je aktivno upravljan in vlaga v nabor naložb, med katerimi so državni in podjetniški instrumenti denarnega trga (mednarodne zakladne menice) ter bančni depoziti in se po tveganosti uvršča med vzajemne sklade z najnižjim tveganjem.

Kako hitro lahko dostopate do svojih sredstev? Visoka likvidnost naložbe vlagatelju omogoča konstantno dostopnost do investiranih sredstev, a hkrati zagotavlja največjo stopnjo optimizacije prostih likvidnih sredstev. Izplačilo sredstev, vloženih v sklad denarnega trga KD MM, se vlagatelju na podlagi zahteve za izplačilo opravi najkasneje v roku 5 delovnih dni, zato je KD MM primerna alternativa kratkoročnim bančnim produktom.

Je KD MM primeren tudi za vas? Sklad je namenjen tako fizičnim kot pravnim osebam, ki si želijo visoko stopnjo varnosti in likvidnosti naložbe in iščejo kratkoročno obliko naložbe za svoja prosta denarna sredstva. Primeren je tudi za vse tiste vlagatelje, ki so nezadovoljni z obrestmi na bančnem računu, hkrati pa želijo imeti svoje prihranke na dosegu roke.

Kakšni so stroški vlaganja v KD MM?

KD MM nima vstopnih in izstopnih stroškov. Za KD MM družba za upravljanje od 1. 1. 2016 do nadaljnjega obračunava upravljavsko provizijo v višini 0,10 %.

Kako pristopim k vlaganju v KD MM?

Pristop k skladu je enostaven in brezplačen. Z izpolnitvijo pristopne izjave pri družbi KD Skladi, d. o. o.

Kdo upravlja KD MM?

Sklad upravlja družba KD Skladi, d. o. o., družba za upravljanje z najdaljšo tradicijo in izkušnjami v Sloveniji in po izboru revije Moje finance naj družba za upravljanje v letih 2013 in 2015 ter družba z največ prejetimi nagradami za odličnost v upravljanju premoženja v Sloveniji. Sklad KD MM upravlja ekipa strokovnjakov, ki jo vodi Primož Cencelj, CFA, že dvakratni prejemnik prestižnega priznanja najboljši upravljavec leta.

 


STOPITE v STIK s KD Skladi. Na voljo so vam na brezplačni telefonski številki 080 80 24.

Pišite jim na nasvet@kd-skladi.si.

Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice