Z novimi tehnologijami so pri upravljanju premoženja aktivnejši

9. 12. 2016

Številni dejavniki 24 ur na dan vplivajo na kapitalske trge in posredno tudi na vrednost premoženja vlagatelja.

Ti dejavniki so hitre tehnološke spremembe, geopolitični dogodki, bolj ali manj predvidljivi odzivi vlagateljev in nihanje tečajev delnic.

Sledenje informacijam in odzivanje nanje ni bilo še nikoli tako zahtevno in nujno kot v današnjem svetu. V ozadju vseh sprememb so vsak dan hitrejši in zmogljivejši računalniki, sposobni predelati za nas nepredstavljive količine podatkov. Tehnologija, prenos informacij, prilagajanje novim razmeram, vse to moramo kot družba za upravljanje spremljati in se ustrezno odzivati, da premoženje svojih vlagateljev ustrezno zaščitimo in dobičkonosno krmarimo skozi pasti kapitalskih trgov. Če želimo to uspešno početi dolgoročno, je ključno, kako in koliko naši upravljavci premoženja razumejo in pravočasno obdelajo informacije, ki prihajajo s kapitalskih trgov in kako hitro rezultate teh prejetih informacij vključijo v svoje odločitve o nakupih ali prodajah določenih kapitalskih naložb.

Kot večina vodilnih družb za upravljanje v svetu, ki želijo ostati v koraku pred drugimi, so tudi v družbi KD Skladi posegli po najnaprednejši tehnologiji in jo v drugi polovici leta 2015 uspešno vključili v produkt individualnega upravljanja premoženja znotraj KD Krovnega sklada. Kot prvi v Sloveniji in regiji so svojim vlagateljem ponudili upravljanje njihovega premoženja na podlagi tehnologije, podprte z umetno inteligenco. Cilj uporabe računalniškega programa je dolgoročno boljše upravljanje premoženja, saj si z metodologijo, ki jo uporabljamo, prizadevamo za zmanjšanje izgub v obdobju večjih pretresov na finančnih trgih in omogočamo doseganje večjih donosov ob boljšem nadzoru nad tveganji. V individualnem upravljanju premoženja v KD Skladih za stranke upravljajo tri vrste portfeljev: konzervativni, uravnoteženi in dinamični portfelj skladov. Tako, da lahko vlagateljem ponudijo celostno obravnavo glede na tveganje, ki ga želijo sprejeti, časovni horizont in naložbene cilje.

Stopite v stik s KD Skladi. Na voljo so vam na brezplačni telefonski številki 080 80 24.

Pišite jim na nasvet@kd-skladi.si.

Nazaj na novice