Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavca osebnih podatkov sta ustanoviteljici kluba - družbi Generali Investments d.o.o. in Adriatic Slovenica d.d., ki sta kot skupna upravljavca sklenila medsebojni dogovor, s katerim sta kot kontaktno točko, kjer lahko člani kluba uveljavljajo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, določila:

AS Klub ugodnosti
Adriatic Slovenica d.d.
Celovška cesta 206
1000 Ljubljana
e-naslov: info@as-klub.si
Tel.: 080 11 10

Zoper odločitev upravljavca o pravicah ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).

Osebne podatke bodo obdelovale pooblaščene osebe skupnih upravljavcev, v imenu skupnih upravljavcev pa jih obdelujejo tudi zunanji izvajalci (izvajalci storitev informacijske tehnologije za podporo aktivnostim kluba, oglaševalske agencije, ponudniki orodij za pošiljanje ali izdelavo kuponov in priporočil, ipd.), s katerimi se predhodno sklene ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov. Osebni podatki se ne bodo iznesli v mednarodno organizacijo, se pa bodo iznesli v tretjo državo, iz tehničnih razlogov, pri čemer bodo izpolnjene ustrezne minimalne varnostne zahteve (npr. shranjevanje podatkov na strežniku pogodbenega partnerja iz ZDA, ki je ustrezno samocertificiran v okviru zasebnostnega ščita - Privacy Shield).

Obdelava podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov na spletnih straneh AS Kluba ugodnosti (www.as-klub.si), izvajamo v skladu s politiko uporabe piškotkov (https://www.as-klub.si/politika-uporabe-piskotkov).

Podatki o članovi uporabi spletnih strani ustanoviteljic in AS Kluba ugodnosti se uporabljajo za oblikovanje priporočil le v primeru, da je član sprejel takšno uporabo piškotkov na posameznem spletišču.

Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki, pravni temelj za njihovo obdelavo in pravice članov so navedeni v spodnji tabeli:
 


Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov posameznikov pri posameznem upravljavcu so navedene tudi v politikah zasebnosti upravljavcev, dostopnih prek www.as.si/vop oziroma www.generali-investments.si/zasebnost.